Factsheet: Act on trade in the reproductive material of forest woody plants

Act on trade in the reproductive material of forest woody plants

Key Information
Full name of Instrument & Measure (English): 
Act 149/2003 on introducing the reproductive material of forest woody plants of important species and artificial hybrids intended for forest regeneration and reforestation, and on amendments to some relating acts (the act on trade in the reproductive material of forest woody plants).
Full name of Instrument & Measure (native language): 
Předpis č. 149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Description: 
This Act sets out the conditions under which the reproductive material of forest woody plants of important species and artificial hybrids may be introduced for forest regeneration and reforestation, for maintaining and enhancing the biological diversity of forests including the genetic diversity of trees, and for the sustainable cultivation in forests. The decree of 2010 amends provisions concerning reproductive material accompanying documents and marking of parts of plants and planting material (originally specified in art. 5 of the amended Decree), details on application for a license of supplier of reproductive material (art. 14) and establishes parameters of planting commercial material of normal quality (Annex 2).
Goal/Aim: 
- Forest regeneration and reforestation. - Maintain and enhance the biological diversity of forests including the genetic diversity of trees. - The sustainable cultivation in forests.

Sector/Topic targeted:

Responsible Authority: 
Ministry of Agriculture - Ministerstvo zemědělství

Status:

Year Instrument & Measure Started: 
2004
Year Last Instrument & Measure was last Amended: 
2010