Factsheet: Act on emission trading

Act on emission trading

Key Information
Full name of Instrument & Measure (English): 
Act on emission trading (311/2011) and Decree on Emission trading (28/2013), Decree on certifiers during 2013-2020 (667/2013), Decree on content of application (541/2012), Act of using Kioto mechanism (109/2010), Act on emission trading in aviation (34/2010)
Full name of Instrument & Measure (native language): 
Päästökauppalaki (311/2011),Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020 (28/2013), Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013—2020 (667/2013), Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä (541/2012), Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2010), Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010)
Description: 
The ETS Directive was implemented in Finland through the Emissions Trading Act (683/2004, amended by 108/2007, 1468/2007 and 16 /2010). The Emissions Trading System is implemented by the Ministry of Employment and the Economy. The Government has made decisions with respect to the national allocation proposals for 2005-2007 and 2008-2012, which were delivered to the Commission, and after the Commission’s final decisions it has decided on the emission allowances of individual facilities. The act has been implemented from the beginning of the 2013-2020 emissions trading period and for the preparation of the allocation of emission rights and greenhouse gas emission permits. The Act replaces the previous Emissions Trading Act (683/2004). It continues to be applied to the rights and duties of the plant entrepreneurs, verifiers, and officials. The Energy Authority will act as Finland’s national Emissions Trading Authority. The Emissions Trading Authority’s tasks include awarding emission permits keeping an Emission Trading Register, monitoring the responsibilities resulting from emissions trading, and approval of emissions trading verifiers. The emissions trading system covers approximately half of the greenhouse gas emissions within Finland. The total volume of allowances for the period amounts approximately to 187.8 million tonnes, corresponding to 37.6 million tonnes per year. A total of 566 installations will be allocated emission allowances.
Goal/Aim: 
Regulate emission trading.
Responsible Authority: 
Energy Authority

Status:

Year Instrument & Measure Started: 
2004
Year Last Instrument & Measure was last Amended: 
2011