Factsheet: SFS solid biofuel standards

SFS solid biofuel standards

Key Information
Full name of Instrument & Measure (English): 
SFS-Handbook 35-1 and 2
Full name of Instrument & Measure (native language): 
SFS-käsikirja 35 - Osa 1. Terminologia, luokitusjärjestelmät ja laadunvarmistus ja analyysitulosten muuntaminen eri ilmoittamisperiaatteille, Osa 2: Terminologia, näytteenotto, näytteen esikäsittely, fysikaaliset ja mekaaniset testimenetelmät sekä analyysitulosten muuntaminen eri ilmoittamisperiaatteille.
Description: 
SFS-handbook 35-1 and 2 includes translations (English and Finnish) of most important solid biofuel standards: terminology, fuel specification and classes, fuel quality assurance, sampling and sample preparation, most important physical and mechanical determination methods and conversion of analysis basis to other basis.
Goal/Aim: 
Solid biofuel standardisation

Sector/Topic targeted:

Responsible Authority: 
SFS - Finnish standardisation institute

Status:

Year Instrument & Measure Started: 
2012
Year Last Instrument & Measure was last Amended: 
2012